18 Mayıs 2008 Pazar

Siyah-Beyaz Anılar

Gazel

Seyreyle güzel kudret-i mevla neler eyler
Allaha sığın adl-i taala neler eyler
Canana gönül vereli ben candan usandım
Hem düşeliden derdime dermandan usandım
Suları şikest meyleri kalp hazreti haktan
Bir ane değin ettiğim isyandan usandım
Meyl eylemesem gayrisine tevbeler olsun
Bu an’e değin ettiğin isyandan usandım
Pervane gibi yanmağı ister deli gönlüm
Her şam-u seher ah ile efgandan usandım
Kalmadı firak giryesine sonra mecalim
Vuslat dilerem yarime hicrandan usandım
Işk ile enes oldı gönül geçti sivadan
Ben sohbet-i nas ülfet-i yarandan usandım
Çün zerre vefa bulmadım ihvan-ı zemandan
Şol yüzleri dost özleri düşmandan usandım
Vird edeyim ismin hemen hayret-i hakkın
Kesret ile ünsiyet-i insandan usandım
Kuddisi’ye vahşet golüben cümle siva’dan
Der her ne ki ağyar var ise andan usandım


Hiç yorum yok: